Թէ ինչպէ՞ս վերջ գտաւ երկու եպիսկոպոսներու իրարու դէմ պայքարը (պատում)։ Խոնարհութեան զօրութիւնը (Յունուար/January 23, 2024)