35-րդ տարելից 1988 Դեկտեմբեր 7-ին պատահած մեծ երկրաշարժին: Խորհրդածութիւն (Դեկտեմբեր/December 7, 2023)