Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Ա եւ Բ մասեր) (Նոյեմբեր/November 15, 2023)