Ձեռքեր ու ոտքեր չունեցող մարդուն հարստութիւնը (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 7, 2023)