Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 22, 2023)