«Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ», «Արի՛, Տէր» եւ «Զամենայն աւուրս» (Իւղաբերից Կարգի Երգեր) (Մեծի Պահոց) (Փետրուար/February 11, 2024)