Արեւին եւ շուքին հոգեւոր նշանակութիւնը (խորհրդածութիւն) (Յունուար/January 30, 2024)