Արեւագալի Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 22, 2024)