Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Ա մաս եւ Բ մաս առաջին հատուած)(Դեկտեմբեր/December 27, 2023)