Ոեւէ մարդ եկեղեցի երթալով կամ պահք պահելով կամ աղօթելով ճշմարիտ քրիստոնեայ կը դառնա՞յ կամ կ'արդարանա՞յ եւ կամ կը փրկուի՞ (Մարտ/March 19, 2024)