Ոչ թէ ի՛նչ կ᾽ըսեն աստղերը, այլ ի՞նչ կ᾽ըսէ Աստուծոյ Խօսքը։ Լսեցէ՛ք ձեր կենդանակերպ աստղին հոգեւոր իմաստը (Յունուար/January 1, 2024)