Ժամանակի խորհուրդը: Ժամերը կախեալ են զգացումներէ եւ հոգեբանական վիճակէ (Նոյեմբեր/November 16, 2023)