«Թուղթ Ընդհանրական». «Քահանաների դասին» (Ս. Ներսէս կթղ. Շնորհալի) (Փետրուար/February 6, 2024)