Մեծահարուստին տուած խոստումը աղքատին (պատմութիւն)։ Աւելի լաւ է խոստում չտալ, քան տալ, բայց չկատարել (Նոյեմբեր/November 27, 2023)