«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ժ. Փոխադարձ Պարտիք Եւ Իրաւունք Առն Եւ Կնոջ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 20, 2024)