Հայոց Աբգար թագաւորը եւ Դաստառակը՝ Յիսուսի Անձեռակերտ Պատկերը (Դեկտեմբեր/December 5, 2023)