Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Բ մաս երկրորդ հատուած) (Յունուար/January 3, 2024)