«Չեմ կրնար վատ ու մեղաւոր մտքերու հանդէպ ուշադիր եւ սթափ ըլլալ եւ վանել զանոնք մտքէս, թէեւ միշտ կ᾽աղօթեմ» (պատմութիւն) (Փետրուար/February 1, 2024)