Օտար կրօններու հետեւողները ողորմութիւն կատարելով կրնա՞ն փրկուիլ, առանց Քրիստոսի հաւատալու: Քրիստոնեայ ըլլալը պայմա՞ն է յաւիտենական կեանքը ժառանգելու (Մարտ/March 4, 2024)