Ս. Պօղոսի աշակերտը՝ Տիմոթէոս (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 19, 2024)