«Որ առաքեցեր զՅովնան» (Մանկունք ԴՁ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Յունուար/January 21, 2024)