«Սուրբ ես, Տէ՜ր» (Շարական Ս. Յակոբ Մծբնացի հայրապետի։ Հարց ԳՁ) (Ներսէս Շնորհալի)(Դեկտեմբեր/December 17, 2023)