«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Է. Ընտրութիւն Եւ Իրաւունք Կենակից Ամուսնոյ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 18, 2023)