Մրջիւնը եւ մեղրի ամանը (առակ)։ Վստահինք Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ մեր ուզածին չենք հասնիր (Յունուար/January 24, 2024)