Ի՞նչ կ᾽ըսեն Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերը պահքի մասին (Փետրուար/February 20, 2024)