Յիշատակ մեռելոց: Դուք ալ մի՛ մեռնիք ձեր ննջեցեալներուն հետ, այլ՝ ապրեցէ՛ք եւ ապրեցուցէ՛ք անոնց յիշատակը (Ապրիլ/April 1, 2024)