«Ետուն ըմպել» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 25, 2024)