«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տօները Տօնախօսական Բացատրութեամբ». «Ղազարոսի Յարութեան Յիշատակը» (աշխատասիրութեամբ՝ Արամ Դիլանեանի) (Մարտ/March 23, 2024)