Խռովութիւն Եփեսոսի մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 3, 2023)