Գարեգին Նժդեհ Վարդանանց զօրավարներու մասին: Վարդանանց պատգամը (Փետրուար/February 8, 2024)