Թութակը, ոսկի վանդակը եւ ազատութեան մարտիկը: Դո՛ւրս գանք մեր ներքին վանդակներէն եւ ազատութեան մէջ ճախրենք (Ապրիլ/April 2, 2024)