Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Բ մաս, առաջին հատուած) (Մարտ/March 20, 2024)