Բժիշկները մարդուն ապրելու յոյս չտուին, բայց կինը անընդհատ Սուրբ Գիրք կարդալով ամուսինին վրայ, անիկա՝ վերակենդանացաւ (իրական դէպք) (Դեկտեմբեր/December 14, 2023)