Ի՞նչ ըրաւ Ս. Պօղոս Հռոմի բանտին մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 12, 2024)