Պօղոսի ձերբակալութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 17, 2023)