Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ եւ Գ մասեր) (Դեկտեմբեր/December 20, 2023)