Սատանան կը խօսի՞ մեզի հետ: Ի՞նչ ձեւով։ Ի՞նչպէս կրնանք անոր ձայնը դադրեցնել մեր մէջ (Մարտ/March 14, 2024)