«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հրեշտակները Սուրբ Գրոց Մէջ» (Ղեւոնդ վրդ. Դուրեան) (Նոյեմբեր/November 11, 2023)