«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Աշխարհի Լոյսն Ի Հայս». «Ա) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Մեծն Տրդատ։ Ծնունդէն մինչեւ Խորվիրապ» (Գարեգին եպս. Տրապիզոնի) (Մարտ/March 16, 2024)