Թէ ինչպէս հայրը թերթի մէջ ծանուցում դրաւ, որ իր մոլորած որդին ետ իրեն դառնար (պատմութիւն)։ Աստուած անհամբեր կը սպասէ մեր տուն դարձին (Փետրուար/February 2, 2024)