Վալընդա՞յն թէ Տեառնընդառաջ (Փետրուար/February 13, 2024)