«Բա՛ց մեզ, Տէ՜ր» (Երգ Դռնբացէքի), եւ Դռնբացէքի արարողութեան բացատրութիւնը (Մարտ/March 24, 2024)