Վանահօր ամենօրեայ աղօթքը իր հոգեզաւակներու փրկութեան համար (պատմութիւն) (Նոյեմբեր/November 2, 2023)