Դաւադրութիւն Պօղոսի կեանքին դէմ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 24, 2023)