«Նորոգող տիեզերաց» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 18, 2024)