Պօղոսի պաշտպանողականը Ագրիպպասի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 15, 2023)