Անկարգ աշակերտները, ուսուցիչը եւ դաժան պատիժը (պատմութիւն)։ «Անոր վէրքերովն էր որ մենք բժշկուեցանք» (Յունուար/January 22, 2024)