Երկու հրեշտակներու աշխատանքը (առակ): Երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան նուէրներ ընծայենք Աստուծոյ (Յունուար/January 9, 2024)