«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Սրբերի Տօներ» (Արամ Դիլանեան) (Նոյեմբեր/November 4, 2023)