Աղջիկը, որ հրեշտակին կողմէ կը փրկուի վտանգաւոր մարդէն (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 13, 2023)